matura angielski

Matura z angielskiego – jak wygląda

Przed przystąpieniem do matury z angielskiego, warto dowiedzieć się, jak przebiega. Dlatego jeśli chcesz pisać maturę z angielskiego, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Matura z angielskiego – poziom podstawowy

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej.

Matura z angielskiego – część ustna

Matura ustna z angielskiego składa się z czterech części:

rozmowa wstępna (ok. 2 minuty) – rozmowa z egzaminatorem na temat twojego życia i zainteresowań, nie jest oceniana,

rozmowa z odgrywaniem roli (3 minuty) – rozmowa z egzaminatorem, gdzie wcielacie się w określone w poleceniu role,

ilustracja (3 minuty) – opis ilustracji i odpowiedź na trzy związane z nią pytania,

materiał stymuluący (5 minut) – wybór jednej z dwóch lub trzech ilustracji, uzasadnienie wyboru, odpowiedź na dwa pytania związane z tematyką materiału.

Możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Aby zdać, musisz zdobyć 30% z nich.

Matura z angielskiego – część pisemna

Matura pisemna z angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Składa się z 10 zadań:

– słuchanie – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór; max. 15 punktów,

czytanie – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór, uzupełnianie luk; max. 15 punktów,

środki językowe – uzupełnianie luk, transformacje, tłumaczenie fragmentów zdań, uzupełnianie minidialogów; max. 10 punktów,

wypowiedź pisemna – wpis na bloga, list prywatny, list formalny; max 10 punktów.

Trwa 120 minut. Maksymalnie możesz uzykać 50 punktów. Aby zdać, musisz zdobyć 30% z nich.

Matura z angielskiego – poziom rozszerzony

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym ma tylko część pisemną. Trwa 150 minut. Składa się z 10 zadań:

słuchanie – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór; max. 12 punktów,

czytanie – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór; max. 13 punktów,

środki językowe – wielokrotny wybór, uzupełnianie luk, dobieranie i zmiana formy wyrazu, słowotwórstwo, parafraza, gramatykalizacja, tłumaczenie fragmentów zdań; max. 12 punktów,

wypowiedź pisemna – rozprawka, artykuł, list formalny; max. 13 punktów.

Maksymalnie możesz uzyskać 50 punktów. Nie można jej nie zdać.

https://www.youtube.com/watch?v=nNXVnzj4-p8Przed przystąpieniem do matury z angielskiego, warto dowiedzieć się, jak przebiega. Dlatego jeśli chcesz pisać maturę z angielskiego, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Matura z angielskiego – poziom podstawowy

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej.

Matura z angielskiego – część ustna

Matura ustna z angielskiego składa się z czterech części:

rozmowa wstępna (ok. 2 minuty) – rozmowa z egzaminatorem na temat twojego życia i zainteresowań, nie jest oceniana,

rozmowa z odgrywaniem roli (3 minuty) – rozmowa z egzaminatorem, gdzie wcielacie się w określone w poleceniu role,

ilustracja (3 minuty) – opis ilustracji i odpowiedź na trzy związane z nią pytania,

materiał stymuluący (5 minut) – wybór jednej z dwóch lub trzech ilustracji, uzasadnienie wyboru, odpowiedź na dwa pytania związane z tematyką materiału.

Możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Aby zdać, musisz zdobyć 30% z nich.

Matura z angielskiego – część pisemna

Matura pisemna z angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Składa się z 10 zadań:

– słuchanie – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór; max. 15 punktów,

czytanie – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór, uzupełnianie luk; max. 15 punktów,

środki językowe – uzupełnianie luk, transformacje, tłumaczenie fragmentów zdań, uzupełnianie minidialogów; max. 10 punktów,

wypowiedź pisemna – wpis na bloga, list prywatny, list formalny; max 10 punktów.

Trwa 120 minut. Maksymalnie możesz uzykać 50 punktów. Aby zdać, musisz zdobyć 30% z nich.

Matura z angielskiego – poziom rozszerzony

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym ma tylko część pisemną. Trwa 150 minut. Składa się z 10 zadań:

słuchanie – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór; max. 12 punktów,

czytanie – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór; max. 13 punktów,

środki językowe – wielokrotny wybór, uzupełnianie luk, dobieranie i zmiana formy wyrazu, słowotwórstwo, parafraza, gramatykalizacja, tłumaczenie fragmentów zdań; max. 12 punktów,

wypowiedź pisemna – rozprawka, artykuł, list formalny; max. 13 punktów.

Maksymalnie możesz uzyskać 50 punktów. Nie można jej nie zdać.

Możliwość komentowania Matura z angielskiego – jak wygląda została wyłączona